CO2/ GLIKOL - PORÓWNANIE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH UKŁADÓW KASKADOWYCH R134A-R744

WSTĘP

Poniższe diagramy przedstawiają, jaki wpływ mają temperatury skraplania oraz parowania na efektywność chłodniczą, zarówno obiegu średniotemperaturowego jak i niskotemperaturowego.

1. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

1.1 UKŁAD KASKADOWY R134AR-744 KLASYCZNY:

Temperatura odparowania R134a -11ºC

Temperatura skraplania R134a 45 ºC

Przegrzanie par ssania R134a 10 K

Dochłodzenie cieczy R13a 3K

Temperatura odparowania R744 -36ºC

Temperatura skraplania R744 -5 ºC

Przegrzanie par ssania R744 10 K

Dochłodzenie cieczy R744 0K

Wydajność chłodnicza MT 206,6 KW

Wydajność chłodnicza LT 23,65 KW

1.2 UKŁAD KASKADOWY R134AR-744-GLIKOL 35%:

Temperatura odparowania R134a -15ºC

Temperatura skraplania R134a 45 ºC

Przegrzanie par ssania R134a 10 K

Dochłodzenie cieczy R134a 3K

Temperatura odparowania R744 -35ºC

Temperatura skraplania R744 -10ºC

Przegrzanie par ssania R744 10 K

Dochłodzenie cieczy R744 0K

Temperatura glikolu wlot parownika R134a -5ºC

Temperatura glikolu wylot parownik R134a -10ºC

Wydajność chłodnicza MT 204,1 kW

Wydajność chłodnicza LT 25,94 kW

2. CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW KASKADOWYCH

UKŁAD KASKADOWY R134A-R744 KLASYCZNY

Dwa obiegi chłodnicze połączone wspólnym wymiennikiem ciepła, który jest parownikiem dla obiegu R134a i skraplaczem dla obiegu R744. Czynnik chłodniczy średniotemperaturowy oraz niskotemperaturowy jest bezpośrednio dostarczany do obiektów (mebli chłodniczych) wyposażonych w zawór rozprężny.

UKŁAD KASKADOWY R134A-R744-GLIKOL ETYLENOWY 35%

Dwa obiegi chłodnicze połączone wspólnym wymiennikiem ciepła, który jest parownikiem dla obiegu R134a i skraplaczem dla obiegu R744. Pomiędzy czynnikiem chłodniczym R134a, a obiektami pośredniczy wodny roztwór glikolu w postaci jednofazowej, który jest schładzany w dodatkowym parowniku obiegu R134a. Czynnik chłodniczy niskotemperaturowy R744 jest bezpośrednio dostarczany do obiektów (mroźnie) wyposażonych w zawór rozprężny.

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW UKŁADÓW KASKADOWYCH

   KASKADA R134a R744 KLASYCZNA  KASKADA R134a-R744-GLIKOL ETYLENOWY 35%
TYP SPRĘŻAREK R134A   2 centrale x (4xBitzer 6FE-40Y) 2 centrale x (Bitzer4x6GE- 30Y+2x6FE-40Y)
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA, kW  2 x 206,6  2 x 204,1
POBÓR MOCY, kW  2 x 83,74  2 x 94,05
TYP SKRAPLACZA  4 x (2xCJR-613524)  4 x (2xCJR-613524)
POBÓR MOCY SKRAPLACZY
kW
 2 x 11,4  2 x 11,4
TYP SPRĘŻAREK R744  2 x (Bitzer 3x2HSL-3K)  2 x (Bitzer 3x2HSL-3K)
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA, kW  2 x 23,65  2 x 25,94
POBÓR MOCY, kW  2 x 6,5  2 x 5,77
TYP POMPY GLIKOLU  –  TP 50-430/2
POBÓR MOCY POMPY kW 4,34

3. ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII

W analizie przyjęto pracę układów kaskadowych przy stałej temperaturze skraplania 45ºC w okresie 300 dni rocznie, oraz 16 godzin dziennej pracy dla jednego układu plus - w

Państwa ofercie założono dwie identyczne centrale na plus dlatego dla obiektu Zakopianka zużycie prądu dla centrali plus należy pomnożyć x 2. Uwaga obliczenia “koszty energii elektrycznej” przeprowadzone tylko dla jednej centrali plus nie uwzględniono zużycia energii centrali minus – założono dla jednej i drugiej wersji takie same.

WSPÓŁCZYNNIK COP DLA UKŁADU LT

KASKADA R134A-R744 KLASYCZNA
KASKADA R134A-R744-GLIKOL ETYLENOWY 35%
PROCENTOWA RÓŻNICA EFEKTYWNOŚCI CHŁODNICZEJ

EFEKTYWNOŚĆ CHŁODNICZA KASKADY Z GLIKOLEM WIĘKSZA 23,6%.

WSPÓŁCZYNNIK COP DLA UKŁADU MT

KASKADA R134A-R744 KLASYCZNA
KASKADA R134A-R744-GLIKOL ETYLENOWY 35%
PROCENTOWA RÓŻNICA EFEKTYWNOŚCI CHŁODNICZEJ

EFEKTYWNOŚĆ CHŁODNICZA KASKADY KLASYCZNEJ WIĘKSZA O 16,8%.

4. ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

KOSZT ENEGII ELEKTRYCZNEJ- 0,6 ZŁ/kWh

ZUŻYCIE ENERGII DLA KASKADY R134A-R744 KLASYCZNEJ

GDZIE:

D- LICZBA DNI PRACY W ROKU

G- LICZBA GODZIN PRACY NA DZIEŃ

K- KOSZT ENERGI ELEKTRYCZNEJ

ZUŻYCIE ENERGII DLA KASKADY R134A-R744-GLIKOL ETYLENOWY 35%

GDZIE:

D- LICZBA DNI PRACY W ROKU

G- LICZBA GODZIN PRACY NA DZIEŃ

K- KOSZT ENERGI ELEKTRYCZNEJ

PROCENTOWA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

PODSUMOWANIE

UKŁAD KASKADOWY Z GLIKOLEM ETYLENOWYM JEST DROŻSZY W EKSPLOATACJI O 13,7%.

Koszty zużycia energii systemu plus dla wersji z glikolem jak i bez należy pomnożyć x 2 – w ofercie zaproponowano dwie identyczne centrale. W obliczeniach nie uwzględniono zużycia energii central minus w obu wariantach – założono takie samo.

Różnica w wielkości i ilości sprężarek w centralach wynika z faktu że dla wersji z glikolem musimy założyć niższe odparowanie na poziomie -15C tak aby glikol miał temp w granicach -7/-10C. Obniżenie odparowania powoduje spadek COP, a tym samym konieczność zastosowania większych sprężarek.

MASZ PYTANIA ? POROZMAWIAJ ZE SPECJALISTĄSkontaktuj się

Strona korzysta z ciasteczek cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na " zezwalaj na pliki cookie ", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych . Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony , bez zmiany ustawienia plików cookie, kliknij przycisk " Zamknij", a następnie "Akceptuję" .

Zamknij